Місія і роль

Тестовий комітет ГО «ВПА» надає інформацію про:

  • якісні психологічні тести в Україні;
  • кваліфікованих користувачів психологічних тестових методик в Україні;
  • стандарти розробки та адаптації психологічних тестів;
  • компетенції, необхідних для професійної роботи з психологічними тестами;
  • стандарти сертифікації для навчання роботи з конкретними тестами.

Роль Тестового комітету ГО «ВПА» полягає у:

  • розробці,
  • реалізації,
  • розповсюджені,
  • контролі за дотриманням стандартів для забезпечення високої якості психологічного тестування і дотримання прав всіх зацікавлених сторін.