Мета та завдання

Завдання Асоціації:

 • сприяння розробці українських психологічних тестів;

 • сприяння забезпеченню українських психологів якісними психологічними тестами;

 • сприяння дотриманню та захисту авторських прав авторів-розробників психологічних тестів;

 • сприяння розробці та застосуванню стандартів та етичних норм щодо використання психологічних тестів;

 • сприяння підвищенню кваліфікації психологів у сфері психодіагностики та організації навчальних програм з розробки та використання психологічних тестів;

 • сприяння розвитку українського ринку психологічних тестів;

 • розробка та винесення на розгляд наукових закладів, органів законодавчої та виконавчої влади пропозицій по вирішенню актуальних проблем психодіагностики в Україні, особливо щодо припинення подальшого розповсюдженого використання невалідних, нестандартизованих психологічних тестів, отримання та використання даних за таким тестам і нівелювання авторськими правами розробників та видавців психологічних тестів;

 • активна співпраця з вищими навчальними закладами України щодо сприяння розвитку регіональних психодіагностичних лабораторій, які займатимутся розробкою психологічних тестів;

 • завдяки широким контактам із західними розробниками та видавцями психологічних тестів, сприяння забезпеченню українських психологів якісними, валідними, адаптованими та стандартизованими психологічними тестами;

 • спираючись на міжнародний досвід, впровадження етичних норм та локальних стандартів використання психологічних тестів, в тому числі щодо дотримання авторських прав розробників та видавців психологічних тестів;

 • спираючись на міжнародний досвід, розробка та рекомендації щодо використання навчальних програм з підвищення кваліфікації психологів за спеціальністю «психодіагностика» та сприяння покращенню рівня професійного навчання;

 • сприяння організації та проведенню місцевих та міжнародних психологічних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, виступів українських та іноземних спеціалістів, обміну спеціалістами для навчання та обміну досвідом;

 • за допомогою сучасних засобів зв’язку (мережа інтернет тощо), розробка інформаційних джерел для розповсюдження та обміну досвідом між членами Асоціації та інших джерел з психологічної та психодіагностичної тематики.