Про нас

Всеукраїнська психодіагностична асоціація (ВПА) створена у 2013 році з ініціативи професійних психологів, які займаються розробкою та адаптацією психологічних тестів. До складу нашої асоціації також входять викладачі, аспіранти, студенти психологічних факультетів з усієї України, професійні психологи з вищою психологічною освітою, які мають консультативну та психотерапевтичну практику. Всіх нас об’єднує спільна мета — розвиток української психодіагностики як одного з важливих напрямків практичної психології в Україні.

Сьогодні ВПА, окрім Києва, представлена та має регіональні відділення в 16 областях (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Львівська, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська, Автономна Республика Крим).

В 2017 році ВПА виступила співзасновником спілки "Національна психологічна асоціація України" та разом із іншими психологічними асоціаціями встановила постійні контакти іх Європейською Федерацією психологічних асоціацій.


About us

All-Ukrainian Psychodiagnostic association(AUPA) was established in 2013 at the initiative of professional psychologists involved in the development and adaptation of psychological tests. The structure of our association also includes professors, graduate students and students of psychological faculties from all over Ukraine, professional psychologists with higher psychological education, which have consultative and psychotherapeutic practice. All of us share a one common goal — the development of Ukrainian psychodiagnosis as one of important areas of applied psychology in Ukraine.

Today AUPA presented in Kyiv and has offices in 16 regions (Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zhytomyr, Zakarpattya, Luhansk, Lviv, Kyiv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Kharkiv, Kherson, Cherkasy and Chernihiv, Crimea).

In 2017, VPA acted as a co-founder of the National Psychological Association of Ukraine and, together with other psychological associations, established permanent contact with the European Federation of Psychological Associations.