Єдині психодіагностичні стандарти

ГО «ВПА» є асоційованим членом International Test Commission (ITC; Міжнародна тестова комісія, Міжнародний тестовий комітет, МТК) — «асоціації, яка об’єднує представників національних психологічних асоціацій, тестових комісій (комітетів), видавців та інші організації, які займаються питаннями сприяння ефективному проведенню тестування, розробкою політики належного розвитку оцінки та використання освітніх та психологічних інструментів».

ITC була офіційно заснована у 1978 році. Сьогодні ITC нараховує 21 дійсного члена (національні професійні психологічні асоціації), 64 асоційованих члени (тестові комісії/комітети, видавці та науково-дослідницькі організації) та більше 700 індивідуальних членів (фахівці, які працюють у сфері тестування або суміжних областях). Членство охоплює більшість західних та східноєвропейських країн, Північну та Південну Америку, деякі країни Ближнього і Далекого Сходу, Африки.

ITC сприяє обміну інформацією між членами та стимулює їх співпрацю з питань розробки, розповсюдження та використання психологічних тестів та інших психодіагностичних інструментів. Для досягнення цих цілей ITC організує міжнародні зустрічі та обговорення, сприяє публікації відповідної інформації, стимулює міжнародну співпрацю по дослідницьких проектам.

Зокрема, ITC розробили Рекомендації та Керівництва з розробки, адаптації та використання тестів. Як асоційований член ITC (ID членства: А0134 з 2013 року), ГО «ВПА» цілком дотримується даних стандартів та веде роботу з їх розповсюдження на території України. Для цього ми переклали їх українською та пропонуємо вам ознайомитися з ними:

Керівництво Міжнародної тестової комісії з великомасштабної оцінки лінгвістично та культурно відмінного населення