ВПА|2. «Психодіагностика в Україні: сучасність та майбутнє», Київ, 12 жовтня 2018 року

7 червня 2017

Дорогі друзі,
Факультет психології КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Всеукраїнською психологічною асоціацією запрошує вас на науковий семінар «Психодіагностика в Україні: сучасність та майбутнє» (PUPF), який відбудеться 12–13 жовтня 2018 року в Києві.

Сучасна психологічна наука і практика застосування психологічних знань неможливі без коректного використання кращих здобутків психологічної діагностики. Ця дисципліна спеціалізується у галузі розробки, адаптації та використання інструментів вимірювання індивідуально-психологічних відмінностей: тестів, методик, діагностичних комплексів. Без психодіагностики неможливий відбір працівників на важливі посади, у тому числі — у силові структури, адміністративні та судові органи тощо.

Організація наукового семінару викликана необхідністю перегляду теоретико-методологічних засад психодіагностичної науки. Рисами сучасності є, з одного боку, доступ широких верств населення до різноманітної інформації стосовно тестів, а з другого боку — відчутний брак надійних, апробованих та сертифікованих психодіагностичних інструментів. При цьому не можна не враховувати розвиток комп’ютерних технологій тестування, удосконалення нормативно-правового регулювання у галузі застосування тестів, досвід міжнародної співпраці вітчизняних установ та організацій.

Науковий семінар «Психодіагностика в Україні: сучасність та майбутнє» має на меті встановлення плідних зв’язків між факультетом психології та Всеукраїнською психодіагностичною асоціацією, обмеження зловживань неякісними психодіагностичними методиками, залучення спеціалістів до вирішення широкого кола наукових та практичних завдань.