Вітаємо з нагородою!

15 червня 2017

Всеукраїнська психодіагностична асоціація щиро вітає свого президента Бурлачука Леоніда Фоковича з врученням Відзнаки Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка!

Відзнакою Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка нагороджуються наукові і науково-педагогічні працівники Університету, які мають стаж роботи в Університеті не менше 25 років та значні особисті заслуги перед Університетом у галузі наукової, науково-технічної і педагогічної діяльності.

Бурлачук Леонід Фокович — (1947 р. н.) — український психолог, спеціаліст у галузі медичної психології, психології особистості та психодіагностики. Доктор психологічних наук (1990), професор (1992), чл. — кор. НАПН України (1992), дійсний член НАПН України (2011), Президент Всеукраїнської психодіагностичної асоціації (2013), член редакційних рад українських та закордонних періодичних видань, член Міжнародної Комісії по психологічним тестам.

Закінчив психологічне відділення філософського факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1970), у якому з 1970 року розпочав викладацьку діяльність. Працював на посаді асистента, доцента, з 1990 по 1992 роки — завідувач кафедри соціальної та педагогічної психології. У 1992 році стає засновником та завідувачем кафедри психодіагностики та медичної психології.

У період з 1991 по 2005 роки, а потім з 2011 по 2014 роки очолював спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Особливу увагу Бурлачук Л. Ф. приділяє підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 45 кандидатських дисертацій, науковий консультант 7 докторських дисертацій. Організатор та учасник численних всеукраїнських та міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій тощо.

За ініціативою Бурлачука Л. Ф. було засновано «Перше Українське видавництво психологічних тестів (2009), яке входить до складу Європейської групи видавників психологічних тестів.

Бурлачук Л. Ф. засновник наукової школи «Психодіагностика. Психотерапія. Медична психологія» (1995), вчені якої здійснюють дослідницьку програму з розробки психологічних тестів, оцінки ефективності психотерапевтичного процесу, розробки рекомендацій щодо покращення психодіагностичної праці у клініці та об’єднані близькими теоретико-методологічними поглядами та комплексною методологією, яка має міждисциплінарний характер.

Основні праці Бурлачука Л. Ф. в галузі медичної психології, психодіагностики та психології особистості представлені в книгах: «Психодіагностика інтелекту й особистості» (1978); «Дослідження особистості в клінічній психології», (1979); «Словник-довідник по психологічній діагностиці», (1989, 1999, 2007); «Психодіагностика особистості», (1989); «Психодіагностика», (1995); «Введення в проективну психологію», (1997); «Психологія життєвих ситуацій», (1998); «Основи психотерапії» (1999, 2005); «Психотерапія». Підручник для ВНЗ (2003, 2012 у співавт.); «Психодіагностика». Підручник для ВНЗ (2004, 2011); «Словник-довідник з психодіагностики» (2007); «Психодіагностика» (2008, 2012); «Психотерапія» (2008); «Методика Роршаха» (2013); Focus Eastern Europe: Psychological and Social Determinants of Behaviour in the Transition Countries. Innsbruck (2001) та ін.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2009), медалями НАПН Україні (2011, 2017) та Почесними грамотами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.